رده محصول

دانش

رویداد های باس
Oct 31, 2018

همانطور که کک را سبک فانک ترش باس باس جهان اوایل 60 سال پیش جاروب، لیندسی جان دست باس ژله رول مورتن ارکستر، باس درست در سبک سیلی بازی; و اوایل کورن را Fieldy موسیقی بدبینانه فلسفه پیش از این، زلاند نو باس دست میآید فاستر نیز اظهار نارضایتی خود را به جهان در راه همان است. حقایق اصطلاح عواقب و بین عصر و جایگزینی دوره همه پدیده های به ارث رسیده به نظر می رسد, تفاوت خلاقانه تر و بیشتر تصفیه شده است. در این سری مقالات ما تکامل موسیقی در هر دوره از قرن بیستم معروف دست باس کلاسیک ها و یادداشت های مهم دوره لیست.

  • QR CODE