رده محصول

دانش

Ukulele ریتم دانش
Jan 07, 2019
1.jpg

Ukulele است که به "Ukran, پیانو"12"تا" 15'17 "19"... پانل های پیانو هستند عمدتا اقاقیا هلو هسته، صنوبر، "سرخ کاج"، صفحه پشت "رز چوب"... Ukulele"عقب ورق از"هاوایی"از مواد ساخته شده است.


این می تواند انجام گروه گروه انفرادی و انواع الگوهای بازی. وتر اساسی "GCEA" است. همچنین به عنوان "ADF #B" تعریف شده است و رشته ها «رشته های نایلون» هستند. (Itlay، رشته های عقاب را در همان زمان نیز تولید سیمهای گیتار کلاسیک خوب هستند. هنگامی که شما بازی خود را به دست, شما می توانید ناخن خود را ترک یا ترک آن. موقعیت بازی را به بدن استراحت به راحتی در قفسه سینه.  • QR CODE