رده محصول

دانش

بازی های تخته ای، تبلت، بازی های روی میز چیست؟ (1)
Nov 18, 2018

بازی های جدولی در آلمان آغاز شده و برای دهه ها در اروپا و آمریکا محبوب شده اند.

هر کس یک بازی دوست و دوستانه است. در کشورهای خارجی، بازی های جدولی شامل جنگ، تجارت، فرهنگ، هنر، ساخت و ساز شهری، تاریخ و بسیاری دیگر از جنبه ها، بیشتر از مواد کاغذی و مدل های نفیس است. این یک بازی چهره به چهره با تأکید قوی بر ارتباط است. بنابراین، بازی های تخته ای بهترین راه برای برقراری ارتباط در موقعیت های مختلف، مانند اوقات فراغت خانواده، جمع آوری دوستان، و حتی اوقات فراغت کسب و کار است. در آغاز قرن بیست و یکم، در چین نیز فرود آمد، و در میان کارگران سفیدپوست محبوب بود.


IMG20180912172656 (1)

  • QR CODE